avonturen boeken

Afbeelding Alt

algemene voorwaarden

Welkom bij Booking Adventures
Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Booking Adventures.
Booking Adventures is te vinden op:
gem. La Marina, Santa Barbara de Samana, Samana – 23000, Dominicaanse Republiek.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van Booking Adventures niet gebruiken als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert. De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en enige of alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het Bedrijf accepteert. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "onze" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen van bepaalde duur, hetzij op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten/producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van de Dominicaanse Republiek. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, wordt als uitwisselbaar beschouwd en verwijst daarom naar hetzelfde. Cookies Wij maken gebruik van cookies. Door de website van Booking Adventurres te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Booking Adventurres. De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te halen. In sommige delen van onze site worden cookies gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze aangesloten / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken. Licentie Tenzij anders vermeld, bezitten Booking Adventurres en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Booking Adventurres. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's van https://ticketswhales.com/ bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd. U mag niet: Materiaal van https://ticketswhales.com/ opnieuw publiceren Materiaal van https://ticketswhales.com/ verkopen, verhuren of in sublicentie geven Materiaal van https://ticketswhales.com/ materiaal van https://ticketswhales.com/ herdistribueren Adventurres boeken (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Hyperlinken naar onze inhoud

    De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken: Overheidsinstanties; Zoekmachines; Nieuwsorganisaties; Online directory-distributeurs kunnen, wanneer ze ons in de directory vermelden, op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en door het hele systeem geaccrediteerde bedrijven, behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsen die geen hyperlink naar onze website hebben. Deze organisaties mogen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij. We kunnen naar eigen goeddunken andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren: algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union; dot.com gemeenschapssites; verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, waaronder liefdadigheidssites, online directory-distributeurs; internetportalen; accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de primaire klanten bedrijven zijn; en onderwijsinstellingen en brancheverenigingen. We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de koppeling geen ongunstige weerslag zou hebben op ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals work-at- thuiskansen, mogen niet linken); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink weegt zwaarder dan de afwezigheid van ; en (d) waar de link in de context van algemene broninformatie staat of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert. Deze organisaties kunnen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij. Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar bookingadventures@gmail.com. Vermeld a.u.b. uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres), evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL('s) op onze site waarnaar u wilt linken. Geef 2-3 weken de tijd voor een reactie. Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken: Door onze bedrijfsnaam te gebruiken; of Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of van materiaal waarnaar wordt gelinkt, die logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij. Het gebruik van het logo van Booking Adventurres of ander artwork is niet toegestaan voor koppelingen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Iframes
Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames maken rond onze webpagina's of
andere technieken gebruiken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.
Voorbehoud van rechten
We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link verwijdert
link naar onze website. U stemt ermee in om op een dergelijk verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. Wij ook
behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en het bijbehorende koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door door te gaan
om naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze algemene voorwaarden voor koppelingen.
Verwijderen van links van onze website
Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u contact met ons opnemen
ons hierover. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht dit te doen of te reageren
rechtstreeks naar jou.
Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid ervan
of nauwkeurigheid; evenmin verbinden we ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de
website wordt up-to-date gehouden.
Inhoudelijke aansprakelijkheid
Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in om te vrijwaren
en ons verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Er mogen op geen enkele link(s) verschijnen
pagina op uw website of binnen een context die inhoud of materialen bevat die kunnen worden geïnterpreteerd als
smadelijk, obsceen of crimineel is, of inbreuk maakt op, anderszins inbreuk maakt op, of pleit voor de inbreuk of
andere schending van rechten van derden.
Vrijwaring
Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, zonder beperking, alle garanties geïmpliceerd door de wet met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid; onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; een van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die mogelijk niet worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving. De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke verplichtingen. Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Het boeken van rondleidingen en excursies


Tours kunnen 48 uur van tevoren worden geannuleerd voor een volledige terugbetaling. 24 uur van tevoren voor 50% aan terugbetaling. Dezelfde dag zal niet worden teruggevonden.


Krediet- en contactgegevens
Deze pagina met algemene voorwaarden is gemaakt op de generator van termsandconditiontemplate.com. Als je hebt
Neem voor vragen over een van onze voorwaarden contact met ons op.

nl_NLDutch