rezerwacyjne przygody

Zmiana obrazu

Zasady i Warunki

Witamy w Booking Adventures
Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania ze strony internetowej Booking Adventures.
Rezerwacja Adventures znajduje się pod adresem:
Av. La Marina, Santa Barbara de Samana, Samana – 23000, Dominikana.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki w całości. Nie korzystaj dalej ze strony internetowej Booking Adventures, jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków określonych na tej stronie. Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia odpowiedzialności oraz wszelkich lub wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej witryny i akceptującej warunki firmy. „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnosi się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „My” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych lub do Klienta lub do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy w jakikolwiek inny sposób, w wyraźnym celu spełnienia Potrzeby Klienta w zakresie świadczenia określonych usług/produktów Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem Dominikany. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona lub oni są traktowane jako wymienne, a zatem odnoszące się do tego samego. Pliki cookie Korzystamy z plików cookie. Korzystając ze strony internetowej Booking Adventurres, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z polityką prywatności Booking Adventurres. Większość nowoczesnych interaktywnych witryn internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane w niektórych obszarach naszej witryny, aby zapewnić funkcjonalność tego obszaru i łatwość użytkowania dla osób odwiedzających. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych również mogą używać plików cookie. Licencja O ile nie zaznaczono inaczej, Booking Adventurres i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Booking Adventurres. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz przeglądać i/lub drukować strony z https://ticketswhales.com/ do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach. Zabrania się: Ponownego publikowania materiałów z https://ticketswhales.com/ Sprzedawania, wypożyczania lub sublicencjonowania materiałów z https://ticketswhales.com/ Reprodukcji, powielania lub kopiowania materiałów z https://ticketswhales.com/ Redystrybucji treści z Booking Adventurres (chyba że treść jest specjalnie przeznaczona do redystrybucji).

Hiperłącza do naszych Treści

    Następujące organizacje mogą umieszczać łącza do naszej witryny internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody: agencje rządowe; Wyszukiwarki; organizacje informacyjne; Dystrybutorzy katalogów online, umieszczając nas w spisie, mogą umieszczać łącza do naszej witryny internetowej w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do witryn sieci Web innych firm wymienionych na liście; oraz Akredytowane firmy systemowe, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny internetowej. Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w witrynie internetowej, o ile łącze: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej. Możemy rozpatrywać i zatwierdzać według własnego uznania inne prośby o linki od następujących typów organizacji: powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych, takie jak Izby Handlowe, American Automobile Association, AARP i Consumers Union; serwisy społecznościowe dot.com; stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne, w tym witryny charytatywne, dystrybutorzy katalogów online; portale internetowe; firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe, których głównymi klientami są firmy; oraz instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe. Zaakceptujemy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli ustalimy, że: (a) łącze nie wpłynie niekorzystnie na nas lub nasze akredytowane firmy (na przykład stowarzyszenia handlowe lub inne organizacje reprezentujące z natury podejrzane rodzaje działalności, takie jak praca w możliwości domowe, nie mogą być łączone); (b) organizacja nie ma u nas niezadowalających wyników; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności powiązanej z hiperłączem przewyższa brak; oraz (d) gdy łącze znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach lub w inny sposób jest zgodne z treścią redakcyjną biuletynu lub podobnego produktu wspierającego misję organizacji. Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w witrynie internetowej, o ile łącze: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej. Jeśli należysz do organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres bookingadventures@gmail.com. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę swojej organizacji, dane kontaktowe (takie jak numer telefonu i/lub adres e-mail), a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną internetową, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz utworzyć łącze. Odczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź. Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej witryny internetowej w następujący sposób: Używając nazwy naszej firmy; lub Za pomocą jednolitego lokalizatora zasobów (adresu internetowego), do którego prowadzi łącze; lub Za pomocą dowolnego innego opisu naszej witryny internetowej lub materiału, do którego prowadzą łącza, który ma sens w kontekście i formacie treści w witrynie strony łączącej. Bez umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego niedozwolone jest używanie logo Booking Adventurres lub innych dzieł graficznych do tworzenia linków.

Ramki iframe
Bez uprzedniej zgody i wyraźnej pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych ani
używać innych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.
Zastrzeżenie praw
Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie i według własnego uznania do zażądania usunięcia wszystkich linków lub jakichkolwiek konkretnych
link do naszej strony internetowej. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej strony internetowej na takie żądanie. My także
zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Kontynuując
aby połączyć się z naszą witryną internetową, zgadzasz się na związanie i przestrzeganie niniejszych warunków dotyczących łączy.
Usunięcie linków z naszej strony internetowej
Jeśli jakikolwiek link na naszej stronie internetowej lub jakakolwiek strona internetowa, do której prowadzi link, jest z jakiegokolwiek powodu nieodpowiednia, możesz skontaktować się z nami
nas o tym. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie będziemy mieli obowiązku tego robić ani odpowiadać
bezpośrednio do Ciebie.
Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności
lub dokładność; nie zobowiązujemy się również do zapewnienia, że witryna internetowa pozostanie dostępna ani że materiały na niej zawarte
strona internetowa jest aktualna.
Odpowiedzialność za treści
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się w Twojej witrynie internetowej. Zgadzasz się na odszkodowanie
i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z lub opartymi na Twojej Witrynie. Żadne linki nie mogą pojawiać się na żadnym
w Twojej witrynie internetowej lub w jakimkolwiek kontekście zawierającym treści lub materiały, które mogą być interpretowane jako
oszczercze, obsceniczne lub karalne, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub
inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.
Zastrzeżenie
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny internetowej i korzystania z tej witryny (w tym między innymi wszelkie gwarancje dorozumiane przez prawo w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i/lub z należytą starannością i umiejętnościami). Żadne z postanowień niniejszego zastrzeżenia nie będzie:

ograniczyć lub wyłączyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania; ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; ograniczać żadnych naszych lub Twoich zobowiązań w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; ani wykluczać żadnych naszych lub Twoich zobowiązań, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w tej sekcji oraz w innych częściach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszelkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności lub w związku z przedmiotem niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) oraz naruszenia obowiązków ustawowych. W zakresie, w jakim strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Rezerwacja wycieczek i wycieczek


Wycieczki można anulować 48 godzin przed pełnym zwrotem kosztów. 24 godziny przed zwrotem 50%. Tego samego dnia nie zostanie zwrócona.


Informacje kredytowe i kontaktowe
Ta strona z warunkami została utworzona w generatorze termsandconditionstemplate.com. Jeśli masz
jakichkolwiek pytań dotyczących któregokolwiek z naszych warunków, prosimy o kontakt.

pl_PLPolish